Bình chữa cháy khí CO2 5kg V5-C

1,114,286 

Bình chữa cháy khí CO2 5kg (Thích hợp với các đám cháy loại B, C)

Danh mục: