Bình chữa cháy khí CO2 3kg V3-C

857,143 

Bình chữa cháy khí CO2 3kg (Thích hợp với các đám cháy loại B, C)

Danh mục: