Bình chữa cháy gốc nước 9 lít V9-F

983,333 

BÌNH XÁCH TAY DẠNG BỌT/FOAM  (Thích hợp cho các đám cháy loại A, B)

Danh mục: