Bình chữa cháy gốc nước 6 lít V6-F

808,333 

BÌNH XÁCH TAY DẠNG BỌT/FOAM  (Thích hợp cho các đám cháy loại A, B)

Danh mục: